Activiteiten

Je kunt via het formulier een aanvraag indienen voor sportactiviteiten. Lees onderstaande richtlijnen, criteria en de aanvraagprocedure goed door.

Het zijn onzekere tijden als gevolg van het COVID-19 virus. Voor ons allemaal staat gezondheid voorop! Vanzelfsprekend volgen we alle maatregelen die zijn getroffen en zijn we genoodzaakt alleen die aanvragen te steunen die de maatregelen van het RIVM in acht zullen nemen. 

Richtlijnen

De Dirk Kuyt Foundation steunt activiteiten die zich richten op of het mogelijk maken om structureel te kunnen sporten. Denk hierbij aan wekelijkse lessen of trainingen, competities, kampioenschappen, etc. Activiteiten ter stimulering of integratie van de aangepaste sport kunnen ook een verzoek indienen.

De honorering en hoogte van een bijdrage voor een activiteit is onder andere gebaseerd op het aantal deelnemers met een beperking, op de totale begroting en op de frequentie van de sportactiviteiten.

Criteria

  • De aanvraag komt vanuit een vereniging of stichting die volledig afhankelijk is van vrijwilligers, sponsoren en fondsen.
  • Het betreft een nationale activiteit voor mensen met een beperking.
  • Er wordt aangegeven in hoeverre de activiteit bijdraagt aan structureel kunnen sporten.
  • Het is verplicht om een sluitende begroting in te dienen met daarbij een dekkingsplan.
  • De Dirk Kuyt Foundation kan geen financiële bijdrage leveren aan materialen, tenzij het van belang is voor het opzetten van de structurele activiteit.
  • De aanvraag dient minimaal zes weken van te voren ingediend worden.

Aanvraagprocedure

Het aanvraagformulier kun je hieronder downloaden en invullen. Na ontvangst nemen wij de aanvraag in behandeling en streven wij naar spoedige beantwoording.

Elke aanvraag wordt aan de hand van vastgestelde criteria beoordeeld. Als de aanvraag afgewezen moet worden, dan ontvangt u hiervan melding en opgave van reden. De Dirk Kuyt Foundation behoudt zich het recht voor om iedere supportaanvraag, ook als deze wel voldoet aan de criteria, af te wijzen.

Download Formulier 

Contact

Heb je vragen en/of opmerkingen over de aanvraagprocedure of criteria, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

DISCLAIMER: Dirk Kuyt Foundation is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade verband houdende met en/of voortvloeiende uit de organisatie van en/of deelname aan de activiteit en/of het evenement waarvoor de door de Dirk Kuyt Foundation verleende bijdrage bedoeld en aangewend is. De entiteit dan wel de persoon die de activiteit en/of het evenement organiseert waarvoor voornoemde bijdrage is verleend, vrijwaart de Dirk Kuyt Foundation voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade voortvloeiende uit en/of verband houdende met voornoemde activiteit en/of evenement.